Budowa ul. Kwiatowej w Opocznie.

polecamy:

Liczne inwestycje oraz doświadczanie w pracach brukarskich są potwierdzane mnogimi referencjami wystawionymi przez Inwestorów.

Na przełomie 2007/2008 roku Firma DROMED wykonała roboty budowlane w zakresie „Budowy parkingu w rejonie skrzyżowania ulicy Biernackiego – Kopernika w Opocznie wraz z odwodnieniem i oświetleniem” o łącznej powierzchni 3 000 m2. Prace budowlane obejmowały budowę parkingu dla samochodów osobowych, dróg manewrowych oraz chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolorowej) grubości 8 cm. Wykonano również prace w zakresie odwodnienia oraz oświetlenia całej inwestycji. Prace zostały wykonane w zakresie zamówienia publicznego Urzędu Miejskiego w Opocznie

_______________________

Poszerzając swój zakres usług Firma DROMED w 2008 roku podjęła się budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu Warszawska w Końskich. Prace budowlane zlecone przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich obejmowały roboty ziemne, drenaż odwadniający wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą towarzysząca. Powierzchnie boiska z trawy syntetycznej wykonała firma współpracująca.

_______________________

Firma DROMED w 2007 roku wykonała dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi roboty budowlane przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 425+350 do km 425+870 wraz z budową zatok autobusowych. Prace budowlane obejmowały: wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej o łącznej powierzchni ok. 1200 m2; ustawianie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm; wykonanie powierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w zatokach autobusowych oraz ustawienie 2 wiat przystankowych typu ATENA.

_______________________

W 2007 roku w wyniku zawartego konsorcjum firma DROMED wraz z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim podjęła się realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 wraz z budową chodnika w miejscowości Januszewice”. W zakresie prac wykonanych przez Dromed znalazły się następujące prace budowlane: położenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, ustawienie obrzeży, wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej oraz odbudowę rozebranych ogrodzeń posesji wzdłuż całego chodnika.

_______________________

Długoletnia współpraca z firmą Ceramika Paradyż Sp. z o.o. spowodowała, iż firma DROMED jest wykonawcą licznych inwestycji wykonanych na potrzeby przedsiębiorstwa. W 2006 roku przy Zakładzie Ceramiki Paradyz Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz, ul. Ujezdzka 23 wybudowany został parking z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z kanalizacja deszczową i oświetleniem. Łączn powierzchnia położonej kostki brukowej to 3100 m2.

W 2005 roku DROMED zrealizował zamówienie polegające na budowie parkingu przed budynkiem biurowym Zakładu Ceramiki Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim – Tomaszów 2. Prace w zakresie tego zadania obejmowały ułożenie kostki brukowej betonowej oraz kostki granitowej nad kablami energetycznymi i gazociągami. Inwestycja o powierzchni ok. 2800 m2 obejmowała również wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

_______________________

Na zlecenie generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Rejon w Opocznie w 2006 roku firma DROMED wykonała remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 Piotrków Tryb. – Opoczno w miejscowości Sulejów. Należyte wykonanie tych prac zostało potwierdzone referencjami z dnia 14 maja 2007 roku

_______________________

Firma DROMED w roku 2006 wykonała na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” prace brukarskie związane z odnowieniem drogi krajowej nr 12 na odcinku ul. Leśnej w Opocznie oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 713. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie elementów ulicy – krawężników, obrzeży, ułożenie chodnika z kostki betonowej o powierzchni ponad 10 000 m2.

_______________________

W 2005 roku zrealizowaliśmy zamówienie publiczne dla Urzędu Miejskiego w Opocznie, polegające na modernizacji i remoncie chodników i ulic na terenie miasta Opoczna. Firma DROMED w zakresie prac budowlanych przebudowała chodnik przy ul. Biernackiego; chodnik przy ul. Kowalskiego oraz wykonała nawierzchnię bitumiczną wraz z przebudową chodnika na drodze wewnętrznej od ul. Słowackiego do ul. Kopernika w Opocznie. Wyżej wymienione roboty drogowe polegały na ustawieniu krawężników i obrzeży, położenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o łącznej powierzchni 1713 m2 oraz wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej. Wykonane prace zostały ocenione jako prawidłowe i zgodnie z projektem.

_______________________

W 2005 roku przedsiębiorstwo DROMED było wykonawcą zamówienia publicznego „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 74 w m. Wójcin gmina Paradyż na odcinku od km 10+563,50 do km 11+671,50” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Roboty drogowe obejmowały budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2 m i długości 1 108 mb wraz z odwodnieniem na całej długości chodnika.

_______________________

W latach 2004 – 2007 firma DROMED świadczyła usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie działania Obwodu Drogowego w Opocznie. Usługi polegały na odśnieżaniu dróg wojewódzkich, zwalczaniu śliskości na drogach pługopiaskarkami i pługami średnimi, załadunku piaskarek i solarek oraz rozbijaniu zasp śnieżnych koparko – ładowarkami.

_______________________

Tu uzyskasz info. odnośnie firmy Nasza oferta To nasz robota:) Tu nas polecają Odezwij sie do nas